هموطنان عزیز!

بعد از تقلب تمام عیار و نظام مند انتخاباتی و شکلگیری حکومت وحدت ملی ارزیابی ها نشان میداد که کشور عزیز ما وارد بحران های بسیار جدی و خطرناک سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و امنیتی می گردد. آغاز اختلافات سیاسی و سلیقوی میان سران حکومت وحدت ملی و عدم توجه به خواسته ها و مطالبات اساسی مردم سبب شد، تا میزان نارضایتی آنها نسبت به این حکومت روز به روز گسترش یابد.

عدم داشتن مشروعیت سیاسی، ملغی قراردادن قانون اساسی، قانون انتخابات و برخی از قوانین دیگر، گسترش ناامنی، عدم تحقق توافقانه حکومت وحدت ملی، سرکوب تظاهرات مردمی و عدالتخواهانه، دامن زدن به تعصبات قومی و زبانی، سیاسی سازی نهاد های امنیتی و نهادهای ملی و مستقل، انحصار قدرت و عدم درک درست از وضعیت سیاسی و امنیتی کشور نشان میدهد که حکومت وحدت ملی در تمام عرصه های دولتداری و حکومتداری عملاً با بن بست استراتیژیک مواجه گردیده است و با توصل به دامن زدن به اختلافات و پیش گیری سیاست های پوسیده، کشور را به پرتگاه سقوط نزدیک کرده است. چالش اساسی برای تمام معضلات و بحران های موجود خود حکومت وحدت ملی است که نه به اساس آرای مردم بلکه به اساس توافق میان دو تیم انتخاباتی و در مغایرت با مواد قانون اساسی به میان آمده است.

به نظر من حکومت وحدت ملی به سه چالش عمده و اساسی مواجه است:

  1. نداشتن دیدگاه
  2. نداشتن تعهد
  3. نداشتن میکانیزم های حسابدهی به مردم افغانستان.

از آنجای که معلوم است، وضعیت کنونی کشور چه به لحاظ سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و امنیتی برای هیچ شهروند و میهن دوست کشور ما قابل قبول نمی باشد. همۀ ما چه در محافل ملی و بین المللی شاهد بودیم که مسایل جاری افغانستان نه تنها در میان مردم عزیز ما بلکه برای جهانیان نیز نگرانی های بسیار جدی را به بار آورده است.

از همین رو بود که برخی از شخصیت ها و افرادی که نسبت به مردم و وطن شان حس مسوولیت دارند، گفتگو ها و رایزنی ها را برای بیرون رفت از وضعیت موجود با اقشار مختلف جامعه آغاز کردند. بعد از صحبت ها و گفتگو های بی شمار که با نماینده های مردم چه در مرکز و ولایات کشور صورت گرفت،  به این نتیجه رسیدیم که جای یک جریان سیاسی که به مردم بی اندیشد و از حقوق اساسی آنها در سطح ملی و بین المللی دفاع کند، خالی است. مردم ما حامی و پشتیبانی جریان های سیاسی هستند که، در صدد امتیازی گیری و یا گرفتن چندتا کرسی در حکومت نباشند، منافع شخصی را نسبت به منابع ملی ارجحیت ندهند، برای تحقق برخی از مقاصد شخصی و نامشروع آرمان های شهدا و به خصوص شهدای نیروهای امینتی و دفاعی ما را به معامله نگیرند. ما بر این باوریم که در کشور ما جای یک اپوزیسیون قانونگرا، باورمند به ارزش های دموکراسی، آزادی، برابری با رویکرد عدالت خواهانه خالی است.

ما به عنوان یک جریان سیاسی و با رویکرد جدید سیاسی به هیچ عنوان در صدد تضعیف نظام، براندازی حکومت وحدت ملی و نفی جریان های که در صدد اصلاح وضعیت موجود و بیرون آوردن کشور از بحران های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و امنیتی باشند، نیستیم. اما برعکس تلاش خواهیم کرد تا همه را به دور یک محور واحد که، برای تمام جریان ها قابل قبول باشد مبارزه و فعالیت کنیم.

با توجه نکات فوق ما با جمع از بزرگان، علمای دین، سران قوم، نماینده های مردم در شورای ملی، شخصیت ها و گروه های تأثیرگذار سیاسی، روشنفکران، نماینده های احزاب، نهاد های اجتماعی، جوانان، زنان و سایر اقشار جامعه تصمیم برآن گرفتیم تا «محور مردم افغانستان» را به عنوان اپوزیسیون سیاسی برای بیرون رفت از بحران های کنونی تأسیس و اعلام بداریم.

حفظ استقلال و تمامیت ارضی، بازگشت به قانون اساسی و بازگشت به مشروعیت سیاسی، تأمین عدالت اجتماعی، صلح پایدار و عادلانه، حاکمیت قانون، حکومتداری خوب، آزادی بیان، حقوق بشر، حقوق زنان، برگزاری انتخابات شفاف، آزاد و عادلانه از خواسته های عمده اساسی محور مردم افغانستان می باشد.

ما تلاش خواهیم کرد تا با هر نوع بی عدالتی، استبداد، تبعیض و تعصبات قومی، زبانی و سمتی در همسویی با مردم نجیب و شریف خود مبارزه کنیم و نخواهیم گذاشت که یک بار دیگر وطن عزیز ما به گذشته تاریک که همۀ ما به نحو از آن روزگار متضرر بوده ایم برگردد.

حضور ما به صحنه سیاسی به منظور مشارکت در چانه زنی های تقسیم مقام و قدرت سیاسی با حکومت وحدت ملی نمی باشد. اما برعکس می خواهیم که به سیاست های دروغین، نیرنگ، تقلب و استفاده از امکانات دولتی برای تحقق منافع یک حلقه تمامیت خواه، سرکوبگر آزادی و متجاوز به عدالت نقطۀ پایان بدهیم.

محور مردم به هیچ عنوان نمی خواهد شریک قدرت سیاسی با حکومت وحدت ملی باشد. از این منظر پیش از پیش به تأکید اعلام میداریم که مبارزه ما معطوف به کسب مقام و منزلت در این اقتدار نامشروع نیست.

ما به مثابه محور مردم افغانستان می خواهیم، به مردم خود بگوییم که سیاست یک امر جدی است که باید بر راستکاری و راستگویی مبتنی باشد و حکومت خود باید بیشتر از شهروندان تابع قانون باشد. تلاش نهادینه سازی فرهنگ پایدار مبارزات صلح آمیز و قانونی  با داشتن هدف متعالی خدمت به مردم افغانستان است، تا صحفۀ تازۀ را در سنت سیاسی سالیان اخیر در کشور بگشاییم.

جریان های سیاسی در افغانستان مانند هر کشور دیگر نیاز دارد، تا با نماینده های گروه های سیاسی و اجتماعی برای کسب قدرت سیاسی، با استفاده از روش های دموکراتیک و مشروع که همانا انتخابات آزاد و قانونی است به رقابت صلح آمیز و به دور از خشونت بپردازد. به باور محور مردم افغانستان همه شهروندان کشور از هر قوم و قبیله ای که هستند حق دارند تا در پرتو قانون خود را نامزد کنند و رهبری کشور شان را به دست گیرند.

اما چنانچه دیده می شود رییس حکومت وحدت ملی تلاش دارد تا این فرصت و مجال را از نزد مردم افغانستان به تاراج ببرد و به اقتدار غیرقانونی و غیرمشروع خود ادامه بدهد. ادامه این حکومت به معنای ادامه دولتزدایی، ادامه خودکامگی، ادامه تروریسم، ادامه جنگ، ادامه سرکوب تظاهرات اجتماعی، بیکاری و فقر است.

زمانی اینکه انتخابات برگزار نگردد و یا برنامه طوری تنظیم شده باشد که رییس حکومت وحدت ملی دوباره از طریق تقلب های گسترده به عنوان رییس جمهور منتخب خودش را معرفی کند، خاتمه یافته است.

محور مردم افغانستان بعد از سه سال حضور حکومت غیرقانونی، ناتوان در مدیریت بحران های کنونی کشور و پایان دادن به این وضعیت نابه هنجار، خواهان برگزاری همزمان انتخابات شورای ملی و ریاست جمهوری در سال آینده می باشد.

ما به صراحت اعلام میداریم که پاسخ به عدم برگزاری انتخابات در همه حال رجوع به مردم افغانستان است. وقتی حکومتی بخواهد گریز از قانون و بی قانونی را به قاعده دوامدار تبدیل کند، ما ناگزیر خواهیم بود تا ابزار مسالمت آمیزی را که مردم افغانستان صلاح بدانند در تفاهم با دیگر جریان های سیاسی، به مثابه راه حل مورد توجه قرار دهیم.

مدل تشکیلاتی را که ما برگزیده ایم، یک مدل موفق در کشور های که مانند کشور ما با بحران های بزرگ سیاسی روبرو بوده اند، می باشد. محور مردم با پیروی از قانون اساسی، اساسنامه و خطوط اساسی خویش امروز اعلام موجودیت کرد. شیوه رهبری و مدیریت محور مردم به شکل جمعی بوده و تمام تصامیم و برنامه ریزی ها در محور مردم بعد از مشوره و رایزنی ها با اعضای شورای رهبری تحقق میابد. تجربه ما در شرایط کنونی نشان داد که محور مردم با ارایه طرح راهکار ها و ارایه طرح های بدیل برای بیرون رفت از وضعیت موجود به بخشی از این نابسامانی ها نقطه پایان بگذارد. محور مردم خانه همه اقوام، زبان ها و مذاهب است. امروز ما به رییس حکومت وحدت ملی و جهانیان نشان دادیم که همۀ ما ملت واحد و یکپارچه هستیم، هیچ گروهی و شخصی نمی تواند اتحاد و همدلی ما را برهم بزند و برای رفع تهدیدات و خطرات مرگبار که حتی ثبات کشور ما را برهم زده است طرح، برنامه و راهکار داریم.

شورای رهبری، شورای اجراییه، دارلانشا و سایر کمیته های محور مردم افغانستان عملاً به فعالیت های خود آغاز کرده است و به زودی جهت گفتگو  و کسب نظریات مردم نجیب و سربلند افغانستان به ولایات سفر خواهد کرد فعالیت ها و مبارزات خود را بیشتر از هر زمانی دیگر شدت خواهد بخشید.

در اخیر از تمام مردم افغانستان، گروه ها و احزاب سیاسی که با محور اهداف مشترک و مشابه دارند دعوت می کنیم تا با محور مردم افغانستان وارد گفتگو شوند. محور آماده همکاری با تمام نیروهای می باشد که اهداف آنها در مطابقت با قانون اساسی کشور ما، همدیگر پذیری و قبول کثرت گرایی سیاسی باشد.