من به نوبه خود و به نمایندگی از اقشار محروم افغانستان میخواهم که چند نکته ای را با شما شریک سازم و امیدوارم که بتوانم به گونه درست درد مشترک زنان و جوانان کشورم را بیان کنم.

چنانچه همه واقف هستیم، این اقشار قربانیان اصلی جنگ ها و اختلافات در افغانستان بوده اند و همواره با عدم تحقق خواسته هایشان دست و پنجه نرم کرده اند، همین امر سبب ایجاد آسیب های فراوان اجتماعی بر پیکره این اقشار شده است. به گونه ای که ما همواره شاهد از دست دادن جوانان کشورمان هستیم که از جمله مهمترین این دلایل خروج آنها از کشور است. “سیگار” گزارش داده است که تنها در شش ماهه اول سال جاری میلادی ۱۴۱ هزار افغان به دلایلی مانند ناامنی و عدم مصئونیت از کشور خارج شده اند.

با این حال در کنار این مسائل از بارزترین مشکلات می توان به عدم تساوی حقوق زن  و مرد در افغانستان اشاره کرد که این معضل سبب زیر پا شدن حقوق اجتماعی این افراد و آزادیشان می شود.

از مهمترین تبعیضات علیه قشر زنان در کشور میتوان به عدم دسترسی به حق تعلیم و تحصیل، عدم حق انتخاب همسر، تبعیض در محیط کاری، تبعیض در محاکم، تبعیض در بخش تصمیم گیری درباره جامعه و سیاست، تبعیض علیه زنان بیوه و محروم بخصوص زنان معیوب جسمی و معلول اشاره کرد.
در بخش های فرهنگی و دینی عرف و عنعنات ناپسند جامعه شامل سو استفاده از نصایص دینی و همین امر و تعبیرات نادرست از مسائل دینی باعث میشود تا فرخنده ها اتش زده شوند، و تبسم ها و رخشانه ها گلو بریده و سنگسار گردند.
استفاده ی ابزاری . سیاسی . اجتماعی و سمبولیک از شخصیت، مقام و حیثیت زن مشکل دیگری است که در کشور مروج شده است  و این باعث شده است  تا خیلی ها به ازار و اذیت جنسی زنان روی بیاورند و انها را با انواع خشونت های روحی و روانی مواجه سازند.
علاوه بر مشکلات زنان و دختران، مشکلات اقتصادی و نبود فرصت های شغلی و بیکاری، تعدادی از زنان و بیش از ۱۱% نفوس افغانستان را به اعتیاد کشانیده است. داغ محرومیت زنان از یک سو و شهید شدن جوانان و سربازگیری کودکان از سوی دیگر مباحثی هستند که داغ دل ما را تازه می سازد و حکومت با ناکارآمدی خود همواره به صورت ما سیلی های سخت و محکم میکوبد.

این مسائل همه در کنار هم سبب میشود تا جوانان از تحصیل و رشد در کشور ناامید شده و به فکر فرار خود و اموال و دارایی هایشان از کشور بیفتند.
حکومت ما همان حکومتی است که در مرکز آن بمبی بزرگ انفجار میکند و زندگی و سرمایه ی صدها جوان را به باد فنا میدهد و در مقابل روسای حکومت به فکر تقسیم چوکی های قدرت در بین یکدیگر هستند.

در ضمن با وجود وعده های بسیار در زمینه ایجاد فضای شغلی و تحصیلی برای جوانان، تا حال هیچ عملکردی در این زمینه ها از سوی حکومت صورت نگرفته است و جوانان در دوره حیات حکومت وحدت ملی بیشترین آسیب ها را دیده اند.
با این وجود، چگونه جوانان به حکومت اعتماد کرده و در کشور خود سرمایه گذاری کنند؟ و چگونه در بهبود کشورشان بکوشند؟.
محور مردم افغانستان از زنان و جوانان محروم و رنج دیده ی افغانستان حمایت میکند .
و میکوشد تا زنان و جوانان بیش از پیش بدرخشند.
در اخیر امیدوارم که کشور دیگر شاهد ناهید ها . رخشانه ها . تبسم ها و فرخنده ها نباشد.

 امیدوارم که دیگر برادران و خواهران خود را به خاطر حقوق اساسی شان مورد ضرب و شتم قرار ندهیم .
امیدوارم همسران به حقوق زنان شان پی برده و از انها حمایت کنند و با زنان برخورد انسانی کنند.
امیدوارم که دیگر زنان . خواهران .برادران . همسران . پدران و مادران خود را از دست ندهیم .

امیدوارم که دیگر دختران خردسال وکودکان معصوم را در سرک ها به شکل گدا نبینیم، کسانی که همواره توسط مافیا مورد سوء استفاده قرار میگیرند.
امیدوارم که دیگر دختران ما مورد سو استفاده ی جنسی قرار نگیرند و از فروش شان جلوگیری شود .
امیدوارم که حرمت انسانیِ انسانها در افغانستان حفظ شود . به امید پیروزی  جوانان و زنان شجاع افغانستان