بیست و هشتم اسد مصادف با سالروز استرداد استقلال کشور عزیز ما افغانستان است. استقلال افغانستان نتیجه نزدیک به یک قرن مبارزه، شجاعت و پایمردی نیاکان آزاده و آزادیخواه ما است. مردم افغانستان در سال ۱۹۱۹ میلادی به زعامت شاه امان الله غازی و همکاری مردم، علما، روشنفکران و جوانان پس از رنج ها و مرارت بسیار طعم شیرین آزادی را چشیدند و با رهایی کشور از سلطه استعمار بار دیگر افغانستان جایگاه خود را به عنوان یک کشور مستقل باز یافت. محور مردم افغانستان این مناسبت خجسته را به همه هموطنان عزیز تبریک گفته و به روح بلند قهرمانانی که از آن زمان تاکنون در راه آزادی و استقلال میهن عزیز ما جان های شیرین شان را قربان کرده اند، درود می فرستد. افغانستان هرچند در ۱۹۱۹ میلادی بر سکوی استقلال ایستاد و مردم ما با آزادی از سلطه استعمار به ظفر دست یافتند؛ اما متأسفانه پس از آن کشور ما بارها مورد تاخت و تاز قدرت های خرد و بزرگ جهانی و منطقۀ قرار گرفت اگر چه هربار مردم آزاده و آزادیخواه افغانستان از آزمون سخت مبارزه برای استقلال موفق بدرآمدند. جهاد مردم افغانستان در کشور توسط قشون سرخ شوروی سابق که میلیون ها قربانی داشت، برگ زرین دیگری را به تاریخ آزادیخواهی و استقلال طلبی ملت بزرگ افغانستان افزود و پس از دوره جهاد نیز مردم قهرمان ما با خلق دوره مقاومت، آرزوی دشمنان افغانستان را برای استقرار یک حکومت دست نشانده در کابل، ناکام گذاشتند. افغانستان در دوره جدید نیز هرچند موفق به کسب دستاوردهای بزرگی در زمینه های گوناگون شده است اما همچنان با هیولای تروریزم که هر روز لباس جدیدی به تن می کند در نبرد است. محور مردم افغانستان به این باور است که ایستادگی در برابر خطر تروریزم جز از مسیر همدلی میان مردم، نیروهای سیاسی، جامعه مدنی، جنبش های اجتماعی، احزاب و حکومت نمی گذرد. اما متأسفانه سیاست رهبران حکومت وحدت ملی مبتنی بر انحصار و استبداد داخلی، سرکوب آزادی های مدنی و جنبش های اجتماعی، بی توجهی به مطالبات اساسی شهروندان، ناکامی در تأمین امنیت، عدم توازن در سیاست خارجی و… که ریشه در عدم مشروعیت و قانون گریزی دارد، موجب گسترش شکاف های قومی، تعمیق فاصله میان مردم و حکومت، فرار سرمایه، فقر، بیکاری، مهاجرت جوانان و سرمایه های انسانی، ناامیدی احزاب و جریان های سیاسی نسبت به ایجاد اصلاحات در حکومت و فساد گسترده حکومتی شده است. بنابراین در چنین شرایطی چگونه می تواند این حکومت از استقلال و تمامیت ارضی کشور پاسداری نموده و حراست از منافع ملی افغانستان صیانت نماید. محور مردم افغانستان با باورمندی به اصول و مواد مندرج در قانون اساسی و ارزش های والای اسلامی و انسانی، پاسداری و حفظ استقلال کشور و صیانت از دستاوردهای پانزده سال گذشته مردم افغانستان را که با هزینه های گزافی به دست آمده است، جز از مسیر «بازگشت به قانون اساسی و مشروعیت سیاسی» ممکن نمی داند.

والسلام

محور مردم افغانستان کابل – ۲۷ اسد ۱۳۹۶