محور مردم افغانستان با راه اندازی کمپاینی هزاران سی‌سی خون برای نیروهای امنیتی افغان جمع‌آوری کرد

نیروهای امنیتی افغان با شجاعت بسیار و همت والا در برابر دشمنان بیگانه‌پرست، در سنگرها سرگرم جنگ‌ هستند و از سر و خون خود قربانی می‌دهند.

ملت افغانستان این فداکاری‌های نیروهای قهرمان خود را به دیده‌ی قدر می‌نگرند و برای مبارزه با تروریستم ایستادگی می‌کنند.

محور مردم افغانستان به تاریخ ۱۴ سپتامبر کمپاین جمع‌آوری خون را برای نیروهای امنیتی افغان راه‌اندازی کرده بود که ده‌ها تن از فعالان سیاسی، فرهنگی، مدنی و جوانان در آن سهم گرفتند.

این کمپاین که محل آن در دفتر مرکزی محور مردم افغانستان بود، مدت یک روز دوام کرد و در جریان آن هزاران سی‌سی خون جمع‌آوری شد.

حمیده عثمان، مسوول این کمپاین می‌گوید، هدف از این کمپاین احترام به هفته شهید و اهدای خون به آن عده از نیروهای امنیتی است که در جنگ زخمی شده‌اند.

خانم عثمان می‌افزاید: «نیروهای امنیتی افغان برای حفظ مردم و وطن، زندگی خود را قربانی می‌کنند و این کمپاین به احترام این فداکاری‌ها و قربانی‌های آن‌ها انجام شده است».

در این کمپاین که ده‌ها فعال فرهنگی، مدنی، سیاسی و جوانان شرکت داشتند، ۱۸ هزار سی‌سی خون جمع‌آوری شد که سربازان زخمی‌شده در سنگرهای جنگ از آن بهره‌مند شده می‌توانند