اعلاميه محور!

انجنیر رحمت الله نبیل عضو شورای رهبری محور مردم افغانستان و رییس عمومی سابق امنیت ملی کشور بر اساس یک حکم حکومت افغانستان ممنوع الخروج اعلام گردید. این حکم زمانی صادر شد که وی در سفر خارج از کشور به سر می برد. انجنیر نبیل به زودی به کشور بر می گردد تا به مبارزه سیاسی خود جهت تحقق قانونیت و‌مشروعیت با قاطعیت بیشتر ادامه دهد. تصمیم سیاسی راس حکومت وحدت ملی در باره ممنوع الخروج اعلام کردن رییس پیشین امنیت ملی کشور، گام دیگری است در راستای نقض حقوق و آزادی های اساسی یک شهروند کشور که هیچ مبنای حقوقی و قانونی ندارد. این تصمیم در پی افشاگری های نبیل در رابطه با اسناد مداخله سازمان استخباراتى پاكستان در امور افغانستان در سال های گذشته و همچنان افشا ساختن فعالیت های سیستماتیک و نظام مند رهبری حکومت کنونی در جریان انتخابات ریاست جمهوری گذشته صورت می‌گیرد. راس حکومت وحدت ملی به این گمان است که می تواند با اتخاذ چنین تصامیمی، اراده مردم افغانستان را در راستای داشتن یک حکومت مشروع و قانون ‌مدار تضعیف نموده و در میان فعالان و رهبران اپوزسیون رعب و وحشت ایجاد کند. حکومت غافل از آن است که امروز در سراسر کشور، صدای دادخواهی، عدالت طلبی و داشتن یک حکومت مبتنی بر قانون و آرای مردم، بیش از هر زمانی بلند تر شده است. ما بدون هر نوع تزلزل، مبارزه خود را علیه این حکومت در چارچوب قانون، تشدید بخشیده و به هیچ‌ وجه تسلیم زور و بی عدالتی نمی‌شویم.
یکشنبه ۱۵ دلو ۱۳۹۶

محور مردم افغانستان