سفر پنج روزه  هیات رهبری‌محور‌مردم افغانستان به هرات

 ملاقات نخست

اعضای رهبری محور مردم افغانستان در یک سفر کاری به ولایت باستانی هرات  در مدت پنج روز به با نهادهای گوناگون، شخصیت‌های‌سیاسی و فرهنگی، فعالان مدنی، نمایندگان اقوام، نمایندگان ولسوالی‌های پانزده گانه هرات، تاجران، اتحادیه‌های خبرنگاران، شورای‌های مردمی، جوانان و فعالان مدنی، نمایندگان نهادهای فرهنگی، استادان موسسه‌های آموزشی و تعلیمی، نمایندگان دانشگاه‌های خصوصی، نمایندگان بخش خصوصی، نهادهای زنان، فعالان حقوق زن و حقوق بشر و شهروندان هرات از بخش‌های گوناگون  دیدار و گفت‌وگو نمود.

دراین دیدارها مسایل مهم و حساس کشور مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت.

هیات رهبری محور مردم افغانستان، در هر دیدار و ملاقات با این نمایندگان، چارچوب کاری، نظری، ساختار، هدف از ایجاد و  فلسفه  محور مردم  افغانستان را مورد معرفی قرار داد و به پرسش‌ها، انتقادها، پیشنهادها و نظریات مردم شریف هرات باستان، روی مسایل گوناگون پرداخته شد.

نخستین دیدار هیات محور مردم افغانستان با نمایندگان و بزرگان مردمی و مشایخ شهر  ولایت هرات صورت گرفت که در مدت زمان چهار ساعت ملاقات با آنها، روی مسایل زیرین  میان هیات محور مردم افغانستان گفت وگوهای مهم، ارزنده صورت گرفت. این دیدار با تلاوت آیاتی از کلام الله مجید آغاز و با گفت‌وشنود روی مسایل زیرین پایان یافت.

  • مشوره خواهی و معرفی سفر محور مردم افغانستان به هرات.
  • انتخابات و آینده مردم افغانستان.
  • همبستگی و وحدت مردم ولایت هرات.
  • معرفی برنامه‌های سیاسی و کاری محور مردم افغانستان.

قابل تذکر است که نخستین دیدار هیات رهبری محور مردم افغانستان با ارایه نتیجه گیری تحلیلی و ارزیابی اوضاع سیاسی و طرح مسایل برای آینده محور مردم افغانستان  و با شنیدن پیشنهادات و نظریات بزرگان مردمی و مشایخ شهر هرات وعده نمود که به زودی روی مسایل کاری در ولایت هرات در مشورت با مردم و بزرگان مردمی و رهبران دینی  این ولایت گام‌های عملی بعدی را اقدام خواهد کرد. قابل یاددهانی  است که برنامه‌ها و کارهای محور مردم افغانستان مورد حمایت و پشتیبانی بزرگان مردمی و مشایخ هرات قرار گرفت و آنها از رای زنی و مشوره خواهی محور مردم افغانستان سپاسگزاری کردند و وعده همکاری همه جانبه نمودند.