بسم الله الرحمن الرحیم

اعلامیه محور مردم افغانستان در پیوند حادثه‌ دهشت‌افگنانه بالای تلویزیون شمشاد

۱۶ عقرب۱۳۹۶

محور مردم افغانستان حادثه‌های خونین پسین: حمله خونین دهشت‌افگنانه  وزیر اکبر خان در کمربند سبز و سرانجام حمله تروریستی و دهشت‌افگنانه، دهشت‌افگنان بالای تلویزیون شمشاد را یک جنایت دانسته و چنین رویدادهایی را خیانت نابخشودنی درحق مردم افغانستان می‌داند. درواقع دشمنان مردم افغانستان با انجام عمل دهشت‌افگنانه در کشور و در کابل بالای یک رسانه خصوصی،  یک‌بار دیگر نشان دادند دشمن آشتی‌ناپذیر مردم ما هستند که از هیچ حمله تروریستی و ضد انسانی در برابر مردم  دریغ نمی‌کنند. از سوی دیگر رخداد این گونه حادثه‌ها، نشانه فاصله گرفتن مردم از حکومت و عدم کفایت نهادهای امنیتی در امر تأمین امنیت شهروندان و نهادهای کشور است.

یعنی بر مسوولین نهادهای امنیتی و متولیان امور است که دراین زمینه پاسخ روشن ارایه کنند  که چرا نمی‌توانند از این گونه حادثه‌ها جلوگیری کنند و اقدام پیشگیرانه داشته باشند. حکومت وحدت‌ملی، با عدم تدبیر و نبود هماهنگی در نهادهای امنیتی، ثابت کرد که توانایی مدیریت بحران و جلوگیری از حملات تروریستی را ندارد. چنانچه؛کماکان مردم قربانی این وضع اند.

از طرفی دیگر کاسه صبر شهروندان کشور لبریز شده است که تا چه وقت چنین وضعیتی ادامه دارد و مردم قربانی این رویدادهاست. مردم معترض اند که چرا بی‌کفایتی نهادهای امنیتی اصلاح نمی‌شود و در روند حکومت‌داری و پروسه تأمین امنیت زندگی عادی شهروندان، تغییرات مثبت به بار نمی‌آید.

هرچند حکومت کنندگان موجود، روزانه ده‌ها وعده و شعار بهبود را ارایه می‌کنند  ولی تا به اکنون، هیچ‌گونه تغییرات مثبت  مشاهده نمی‌شود؛ زیرا باور محور مردم افغانستان  این است که حکومت نه تنها ظرفیت و توانایی مدیریت بحران را ندارد؛ بل نبود مشروعیت و برنامه موثر کاری این نظام نیز مشکل دیگری است که نظام را به عنوان منبع چالش مبدل ساخته است.

هرچند هویداست که مداخله در پروسه کاری نهادهای امنیتی، نفوذ گسترده سازمان‌های استخباراتی در نهادهای امنیتی، عدم کفایت و نبود توانایی لازم  مسوولین نهادهای امنیتی، فساداداری در نهادهای امنیتی، سبب شده است تا حمله‌های دهشت‌افگنی در کشور به ویژه در کابل شدت یابد. با آنهم محور مردم افغانستان انتظار دارد کسانی که توانایی مدیریت اوضاع ندارند، ازاین بیش فرصت‌ها و زمینه‌های مردم افغانستان را هدر نسازند و بهتر است از سمت‌شان کناربروند. زیرا نهادهای امنیتی رویکرد اصلاح‌سازی راهبرد و فعالیت خود را به منظور بهبود بخشیدن به اوضاع امنیتی  نیاز دارند و نخستین اصلاح دراین زمینه استخدام کادرهای مجرب و مسلکی، متعهد و فعال در نهادهای امنیتی است.

حمله بالای تلویزیون شمشاد یک بار دیگر تثبیت عدم توانایی نهادهای امنیتی در امر تأمین است. همچنان این حمله باردیگر ثابت کرد که  نیروهای دهشت‌افگن و دشمنان مردم از هیچ‌گونه عملکرد غیر انسانی در قبال نهادها، شهروندان  افغانستان دریغ نمی‌کنند. محور مردم افغانستان خود را در اندوه بزرگ و حادثه خونین تلویزیون شمشاد شریک می‌داند و حمله بالای رسانه‌ها و خبرنگاران را جنایت جنگی تلقی می‌کند.

ما از ارگان های مسوول می‌خواهیم که تا پاسخده عدم رسیدگی‌شان در چنین رویدادهای به مردم و رسانه‌های کشور باشند تا باشد شهروندان کشور، نهادهای خبرنگاری و رسانه‌یی با اطمینان کامل زمینه فعالیت و کار داشته باشند. ما خواهان بررسی حادثه‌های تروریستی پسین هستیم که چه‌گونه اتفاق یافته اند؟  تا باشد معلوم گردد که کی‌ها دراین زمینه مقصر اند؟ روح شهدای حادثه‌های دهشت افگنی و حادثه خونین و نابخشودنی  تلویزیون شمشاد شاد،جای‌شان بهشت برین باد و برای زخمیان این حادثه تروریستی از پروردگار  تمنا سلامتی داریم.

محور مردم افغانستان