اعضای شورای رهبری محور مردم  افغانستان در دیدار دوستانه با اعضای رهبری «شورای رفاه افغانستان» روی مسایل جاری کشور و فعالیت‌های محور مردم افغانستان صحبت کردند.

در این دیدار آقای فروتن از اعضای رهبری شورای رفاه افغانستان به طور خلاصه فعالیت‌های این شورا را توضیح داد و این که این شورا در ده ولایت افغانستان فعالیت دارد و تمام اعضای این شورا همه بدون استثنا تا سطح کارشناسی ارشد در رشته‌های مختلف تحصیلات دارند. این شورا از اعضای رهبری محور مردم خواستار توضیحات در باره فعالیت‌های محور مردم افغانستان شدند. اعضای شورای رهبری محور مردم به صورت فشرده روی سه موضوع صحبت کردند. ایشان گفتند که فعلا سه مشکل اصلی در جامعه ما وجود دارد:

  1. سردرگمی عمومی: از یک غریبکار ما گرفته تا رئیس جمهور نمی‌توانیم یک هفته آینده خود را روشن ببینیم.
  2. عدم مسئولیت پذیری: چه حکومت و چه جامعه بین المللی و چه مردم افغانستان هیچ کدام به مسئولیت‌های شان عمل نمی‌کنند و مردم افغانستان نسبت به همه اعتمادشان را از دست داده اند.
  3. چشم انداز روشن نسبت به آینده وجود ندارد. تمام نیروی خود را بگذاریم حداقل نمی‌توانیم برای ده سال آینده افغانستان یک چشم انداز وشن ترسیم کنیم و به سوی آن حرکت کنیم.

اعضای شورای رهبری محور دلیل اصلی شکل گیری محور مردم افغانستان را به عنوان یک چتر سیاسی کلان، حل کردن بحران‌های موجود در کشور را از طریق مراجع مردمی عنوان کرد و به شورای رفاه اطمینان داد که در هر مورد برنامه و راهکار مشخص دارد.

ایشان هم‌چنان افزودند که گروه‌های تروریستی و استخبارات منطقه‌ای افغانستان را به نقطه تقابل تبدیل کرده ‌اند و ما در تلاشیم که با رای‌زنی‌ها و اریه راهکار و برنامه‌های مشخص افغانستان را به نقطه تعامل منطقه‌ای تبدیل کنیم.

اعضای رهبری شورای رفاه افغانستان برنامه‌های محور مردم افغانستان را راهگشا و عملی عنوان کردند و حمایت از این برنامه‌ها را به عنوان مسئولیت‌های اخلاقی و شهروندی تلقی کردند.